G-ZZ66YN8BQN

7نوع خانه که براحتی ساخته میشن و در برار بلایای طبیعی مقاومند

1.bamboo living homes
اولین گزینه از، 7خانه که راحت ساخته میشن،خانه هایی است که از چوب بامبو ساخته میشوند. چوب بامبو بسیار محکم سبک و عایق است.و با آن خانه های یک طبقه را میسازند.این خانه ها ضد زلزله و طوفان هستند.و در برابر بلایای طبیعی مقاومند.

7نوع خانه که راحت ساخته میشن

2.konbuild
در این شرکت با 
کانتینرهای فلزی خانه میسازند.که امکانات یک خانه ی واقعی را دارند.این خانه ها قیمت مناسب دارند.یک خانه ی 40 متر مربعی 19000 دلار ارزش دارد.چین این خانه ها را میسازد،وبه همه جای دنیا با کشتی ارسال میکند.


7نوع خانه که راحت ساخته میشن
3.house-me یکی از این 7خانه که راحت ساخته میشن این یک خانه ی مولد انرژی است که، خودش انرژی مورد نیاز خودش را تولید میکند.در این خانه همه چیز برقی است.کولر یخچال بخاری که برق آن را خود این خانه تولید میکند.نیاز به فونداسیون هم ندارد.میتوان آب و فاضلاب شهر را به آن متصل کرد.و یا میتوان از تانکر استفاده کرد.
7نوع خانه که راحت ساخته میشن

4.container build group
سریع و ارزان هر خانه ای را میسازند و تحویل میدهند.اول فونداسیون را میسازند،و سپس کانتینرها نصب میشود.بعضی ها با روپوش ساخته میشوند،چون مالک آنها ظاهرشان را نمیپسندند.و برخی که به ظاهر ساختمان اهمیت نمیدهند ،آنرا بدون روپوش سفارش میدهند.

7نوع خانه که راحت ساخته میشن

5.ecokit
این خانه ها شبیه به حرف A انگلیسی است.وبسیار سریع ساخته میشود.

7نوع خانه که راحت ساخته میشن

6.HEX HOUSE
این خانه ها از شش ضلعی ها تشکیل شده.این کارخانه فریم های شش ضلعی تولید میکند.که هر چقدر بخواهیم قابل توسعه است.از کوچکترین تا بزرگترین.دلیل شش ضلع بودن آن این است که زلزله بر آن اثر نکند.چون اگر چهار ضلعی باشد راحت تخریب میشود.پایه در بتن قرار میگیرد.و تیر آهن به شکل شش ضلعی نصب میشود.کف و دیوارها هم روی آن قرار داده میشود.

7نوع خانه که راحت ساخته میشن

7.Avrame
این خانه هم شبیه حرف A است.که در آن سقف به فونداسیون وصل میشود.و مناسب مکانهای سردسیر است که در آنجا برف زیادی میبارد.ساختن آن آسان است،
قیمتش مناسب است.و ایمنی بالایی دارد.

7نوع خانه که راحت ساخته میشن